Wintersport » Reisvoorwaarden

Wij hanteren onze eigen reisvoorwaarden. Deze vindt u onderaan de pagina onder de rubriek 'algemene voorwaarden'.

Lever Reizen BV (KvK 09064076) is aangesloten bij SGR. 
Op al onze overeenkomsten zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij SGR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan SGR kosteloos toegezonden en zijn te vinden onder http://www.sgr.nl/.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen bij ons geboekte- en de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als Lever Reizen door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.